Cốm giót (lá me)

150.000 đ300.000 đ

Cốm giót là những hạt cốm rất non, nên khi giã chúng tự quyện vào với nhau tạo thành 1 khối nhỏ như hạt ngô, hạt lạc. Khi sàng xảy chúng tụ lại trên đầu nia nên gọi là cốm giót hoặc cốm đầu nia.

Cốm giót (lá me)
Cốm giót (lá me)